Moneva’s Adorable Ichi of Nikita

 

Sansa vil bli parret medio okt/nov 2020. Kommer tilbake til Hannhund.

 

SANSA

Født 29.07.19

Patella Fri

Sansa bor hos forvert Elisebeth og Erika på Sotra       

 

                 Sansa og forverten.                                                   

 
Sansa